top
logo


Start Kronika VI kadencja Walne Zebranie i "Karnawał Chreptusów"
Walne Zebranie i "Karnawał Chreptusów"
Wpisał Ryszard Dryjas   

 

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 28 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 18.00 w I terminie, a o godz. 18.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w Hotelu „ACCADEMIA” ul. Aleja 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim

Porządek obrad obejmuje :

  1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.

  2. Sprawozdanie finansowe Zarządu Towarzystwa za 2013 rok.

  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przyjęcie uchwały w tym zakresie.

  4. Informacja Zarządu o planowanych przedsięwzięciach w 2014 roku.

     5. Sprawy różne.

     6. Dyskusja.

     7. Podjęcie uchwał. 


Zarząd Towarzystwa uprzejmie prosi Koleżankę/Kolegę o niezawodne przybycie, szczególnie że po Walnym Zebraniu, około godz. 19.00 odbędzie się impreza integracyjna „Karnawał Chreptusów” dla członków Towarzystwa oraz innych „Chreptusów”, których należy o tej imprezie powiadomić. Koszt udziału wynosi 60 złotych od osoby dla członków Towarzystwa, którzy nie posiadają zaległości w składkach oraz 75 złotych dla pozostałych uczestników imprezy.

Kontakt: kol. Grażyna Sindalska – tel. 502 546 444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2014 r.


 

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 775 150
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.