top
logo


Start Kronika V kadencja Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Wpisał Ryszard Dryjas   

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 19 października 2013 roku (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków (Sprawozdawczo-Wyborczego) - stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

 

Zebranie odbędzie się w budynku LO Nr II im. J. Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1 w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje :


 1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.

 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Towarzystwa o nadanie godności członka honorowego Kol. Ewie Stencel (pośmiertnie) i Kol. Norbertowi Rasińskiemu oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

 4. Złożenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres V kadencji przez ustępujący Zarząd.

 5. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.

 6. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów do władz Towarzystwa.

 10. Podjęcie uchwały co do tajności lub jawności wyborów.

 11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 12. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 13. Przedstawienie nowych władz Towarzystwa.

 14. Dyskusja, wystąpienia i sprawy różne.

 15. Podjęcie końcowych uchwał i wolne wnioski.
 

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 836 480
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.