top
logo

Logowanie
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Wpisał Ryszard Dryjas   
Poniedziałek, 04. Marzec 2019 08:50

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 16 marca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków (Sprawozdawczo-Wyborczego) - stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w budynku LO Nr 2 im. J. Chreptowicza ul. Rosłońskiego 1 w Ostrowcu Św.

Porządek obrad obejmuje :

1.    Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania          uchwał.         
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Złożenie sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres VI kadencji przez ustępujący Zarząd.
4.    Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika z X Zjazdu.
5.    Złożenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
6.    Złożenie sprawozdania finansowego za VI kadencję.
7.    Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9.    Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
10.    Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
11.    Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów do władz Towarzystwa.
12.    Podjęcie uchwały co do tajności lub jawności wyborów.
13.    Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
14.    Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15.    Przedstawienie nowych władz Towarzystwa.
16.    Dyskusja, wystąpienia i sprawy różne.
17.    Podjęcie końcowych uchwał i wolne wnioski.


Zarząd Towarzystwa uprzejmie prosi Koleżankę/Kolegę o niezawodne przybycie.
Podczas obrad przewidziany jest ciepły poczęstunek, wobec czego należy do dnia 12 marca 2019 potwierdzić swój udział w zebraniu do kol. Jolanty Fornalskiej tel. kom. 511 557 968

 
Wspomnienia po X Zjeździe
Wpisał Ryszard Dryjas   
Poniedziałek, 16. Lipiec 2018 19:56

Informujemy, że w zakładce "Fotogaleria zjazdowa" zostały już umieszczone zdjęcia ze spotkania integracyjnego na Krzemionkach oraz z oficjalnych uroczystości zjazdowych w szkole.

Życzymy przyjemnego oglądania i przypomnienia sobie miłych chwil.

Zachęcamy także do obejrzenia filmu wyprodukowanego przez Lokalną TV Ostrowiec o naszej szkole i wspomnieniach byłych dyrektorów, nauczycieli i absolwentów, wyświetlonego w niedzielę 17 czerwca w 3 dniu X Zjazdu.

Film jest dostępny na kanale "Youtube" pt. "To szkoła na całe życie"

 
Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów
Wpisał Ryszard Dryjas   
Piątek, 28. Sierpień 2015 15:37

 

Zarys działalności Towarzystwa Absolwentów

 

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza istnieje ponad 100 lat. Jego mury opuściło już prawie dziewięć tysięcy maturzystów, a nikt nie wie – ilu wychowanków. To szkoła, z którą nie da się zerwać więzi,   a pielęgnuje je liczące ponad stu członków Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum  iLiceum im. J. Chreptowicza, kierowane kolejno przez Edmunda Andrzeja Białego, Ewę Stencel i Jolantę Fornalską.

 

Towarzystwo organizuje zjazdy koleżeńskie co 5 lat organizuje spotkania integracyjne; konferencje i inne imprezy dla absolwentów, wychowanków, nauczycieli i przyjaciół oraz uczniów Szkoły. Zarząd patronuje spotkaniom koleżeńskim poszczególnych roczników i prowadzi okolicznościową działalność wydawniczą. Funduje stypendia naukowe dla najlepszych uczniów oraz stołówkowe dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Od 2004 roku Zarząd Towarzystwa przyznał 20 stypendiów naukowych i 27 stołówkowych na łączną kwotę 19050 zł. Środki na te przedsięwzięcia pozyskiwane są ze składek członkowskich    i sporadycznych darowizn.

 

Przez wszystkie lata istnienia Towarzystwa Szkoła otrzymywała znaczącą pomoc materialną, np. w postaci sprzętu fotograficznego, nagłaśniającego, pomocy naukowych i partycypacji w remontach budynku Szkoły.

We wrześniu 2015 roku Towarzystwo będzie uroczyście obchodzić 25 rocznicę istnienia. Zarząd ma nadzieję, że kolejne lata działalności Towarzystwa i współpraca ze Szkołą będą przynosiły znaczące efekty.

 

Na Walnym Zebraniu członków w dniu 21 marca 2015 roku została podjęta uchwała o wysokości składki członkowskiej, która od 2015 roku wynosi:

    • wpisowe – nie mniej niż 25 złotych,

    • składka roczna dla emerytów – nie mniej niż 36 złotych,

    • składka roczna dla pracujących – nie mniej niż 48 złotych.

 

Liczymy na zrozumienie dla naszych poczynań i serdecznie prosimy Państwa o regularne opłacanie składek członkowskich.

 
Zarząd i władze statutowe nowej VI kadencji
Wpisał Ryszard Dryjas   
Niedziela, 29. Grudzień 2013 14:12

     W dniu 19 października 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa, na którym wybrano nowe władze statutowe.

     Zarząd Towarzystwa ukonstytuował się następująco:

 

 

Jolanta Fornalska -prezes

Ryszard Dryjas - wiceprezes

Tadeusz Kidziński - wiceprezes

Grażyna Sindalska - skarbnik

Anna Jaworska - sekretarz

oraz członkowie zarządu:

Urszula Heba

Renata Kowalska

Barbara Podsiadło

Jolanta Woźniak

 

Komisja Rewizyjna:

Michał Malanowski - przewodniczący

Teresa Piasecka - wiceprzewodnicząca

Anna Rolska - członek

 

Sąd Koleżeński :

Edmund Andrzej Biały - przewodniczący

Jolanta Chwałek - wiceprzewodnicząca

Ewa Studzieżba - sekretarz

Lucjan Stojek - członek

 

Licznik odwiedzin

. [+/-]

Odwiedziło nas
. 473 390
KW Visitors Statistics

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

IX Zjazd Absolwentów


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, hosting. Valid XHTML and CSS.